Jak se žilo a žije na statku v Bělým.

O STATKU

Rádi si plníme sny. Jedním z nich bylo vlastnit statek, chcete-li grunt nebo farmu... Prostě kus půdy, les, pastviny. Rádi bychom se o něj s Vámi podělili a nabídli Vám ubytování v poctivém kamenném stavení z roku 1827, které však disponuje moderním zařízením s podlahovým vytápěním. Zároveň poskytne kamna pro útulnost, vkusně vybavené pokoje a ochotné majitele, kteří nabídnou dobré jídlo, voňavé povlečení a úsměv.

 

Majitel Stanislav Čížek, profesí kuchař, provozuje firemní stravování pro Hradec Králové a okolí, svou činností volně navazuje na odkaz svého dědečka Stanislava Čížka nar. 1910, profesí řezník, a rád by vzdal čest jeho památce. Represe minulého režimu nepřály volnému podnikání, a tak dědeček skončil v 50-tých letech v uranových lágrech v Jáchymově, kde strávil celé 4 roky a nikdy již pak nesměl svou živnost provozovat. Vážíme si proto, že žijeme ve svobodné zemi a můžeme realizovat své plány a přání.

 

S chodem statku i firemní kuchyně nám pomáhají naši 3 synové, v kuchyni syn Stanislav, dnes již 4. jmenovec v řadě, nejstarší syn Jakub se dřevem a výrobou nábytku z masívu a s vedením, provozem a obsluhou pak nejmladší syn Michael. Na to celé dohlíží fenka Amálka, která střídavě hlídá statek a roubenku u Hradce Králové.

 

Na statku Vás čeká klid, pohoda, nádherné výlety po okolí, s láskou připravené snídaně, pestrá nabídka nápojů
a drobného občerstvení s posezením v jídelně u krbu nebo na terase při svíčkách, možnost relaxace na klidném dvoře, výhled na okolní pastviny.  Přijďte pobejt.

Ohlédnutí za minulostí našeho statku

Před půldruhým stoletím, až tam se píše historie ze čtyř stran uzavřeného statku, který si i dnes drží svůj typický broumovský vzhled.

 

Na východní straně ho tvoří obytná budova s chlévem a maštalí. Na straně severní stál původně ovčín, na té západní
byla vybudována stodola a na jižní straně se dochovala velká kamenná brána, kudy musí projít každý návštěvník naší farmy. Je zřejmé, že úplně první stavba byla roubená a postupně se rozvíjela až do dnešní podoby.

 

Roku 1828 vystavěl Jan Vítek dřevěnou “roubenou” stodolu. Podle ústního podání tehdejších pamětníků měl tento sedlák
všelijaká osobní dobrodružství.

 

Dědicem usedlosti se stal František Antonín Vítek, za 5 zlatých koupil od vrchnosti v Písčitém dole skálu a získal tak kámen pro stavbu. Roku 1874 přestavěl obytnou budovu i s chlévy na téměř dnešní podobu. Kamene ze skály bylo prý tolik, že spotřeboval jen polovinu, druhou prodal a odvezl do Police.

 

Dne 28. 8. 1890 statek vyhořel, ale poté byl postaven do nynější podoby. Byl zbořen ovčín a zadní brána a z kamene byla stavěna stodola a obytná budova. Kůlna se již nestavěla.

 

Širší historii, v původním staročeském znění, si můžete přečíst přímo na naší farmě.

Česká zima na statku